BEMÆRK: Gl. Højgaard lukker ned pr 1.1.21. Det er dog muligt at træffe os på Glh på tlf. 62 27 21 59 frem til den 31.3.21.

 

Værdigrundlag for Gl. Højgaard.


Gl. Højgaards værdigrundlag skal sikre, at den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats bliver til størst mulig hjælp for det enkelte barn.

Hovedhjørnestene i Gl. Højgaards værdigrundlag er: Anerkendelse, Omsorg, Tryghed, Nærvær, Udvikling.

Gl. Højgaard skal være et godt sted at finde tryghed, anerkendelse og mulighed for udvikling og læring.

Gl. Højgaard skal fremstå som et rent, pænt og hyggeligt hus, et sted med ro og en god tone I tæt samarbejde med Gl. Højgaards terapeut planlægges den daglige pædagogik, der sideløbende med terapeutiske samtaler/ terapi er det bærende i behandlingsplanen for den enkelte.

Børnene og de unge inddrages i et forpligtende og demokratisk fællesskab, hvor alle tager hensyn til hinanden med de muligheder, hver især har.

Pædagogik og undervisning på Gl. Højgaard har som mål at udvikle elevernes evner og kompetencer for derigennem forberede dem til tiden efter Gl. Højgaard. Det gælder i forhold til familie, en eventuel, uddannelse og fremtidsbeskæftigelse.

Der udarbejdes en behandlingsplan for alle børn/unge på Gammel Højgaard.
Behandlingsplanen er grundlaget for den individuelle indsats omkring det enkelte barn. Til grund for behandlingsplanen ligger den kommunale handleplan.
Behandlingsplanen revideres løbende, og statusrapporter udarbejdes og følges op mindst 2 gange årligt.

Undervisningen foregår i en lille skole, hvor den enkeltes færdigheder og læringsmuligheder kan tilgodeses bedst muligt.
Der udarbejdes individuelle læringsplaner og årsplaner.
Skolen er adskilt fra fritiden, men indgår også i et samlet hele.

Alle børn/unge tilbydes terapeutiske samtaler, der som hovedregel bygger på systemiske og/eller kognitive funderede teorier.

I tæt samarbejde med Gl. Højgaards terapeut planlægges den daglige pædagogik, der sideløbende med terapeutiske samtaler/ terapi er det bærende i behandlingsplanen for den enkelte.

Motion, frisk luft og lys i øjnene er godt for både fysikken og psyken.
Vi prioriterer daglig motion, idræt og bevægelse, der bygger på gymnastik, boldspil, svømning, massage, cross mm.

Vi har sunde kostvaner med gode friske råvarer og ernæringsrigtige måltider, og børnene og de unge inddrages i madlavningen og husholdningen.
Børn og voksne spiser sammen, så måltidet bliver en meget vigtig del af den sociale træning.

Børnenes og de unges familier inddrages i skolegang og behandling således, at de er velorienterede og kan forholde sig til barnets skolegang og ophold.
Der arbejdes til stadighed på et tillidsfuldt forhold til barnets/den unges familie.
Vi er meget bevidste om, at familien er barnets/den unges varige netværk, og vi tilstræber det tættest mulige samarbejde.

Personalet har et højt fagligt niveau, og der arbejdes målrettet, struktureret og tæt sammen både i den interne pædagogiske behandling og i undervisningen.
Der samarbejdes tæt med eksterne fagpersoner (sagsbehandlere, læger, psykologer, terapeuter mv.).

Der gives fælles supervision minimum en gang om ugen, oftere, hvis der opstår behov. Individuel supervision gives efter behov og er obligatorisk i forbindelse med udfordrende opgaver.

På Gl. Højgaard findes flere boformer fra det meget strukturerede og beskyttende til mere selvstændige muligheder for at lære at klare sig på egen hånd og alligevel have det tætte trygge miljø at trække på.

Vi lægger vægt på at have gode traditioner at "læne os op ad". Traditioner som i stort og småt er med til at styrke fællesskabsfølelsen og med til at bidrage til gode stunder i hinandens selskab. Det er f.eks. fødselsdage, jul, 5. juni, sommerfest etc.

Den gode kontakt til lokalsamfundet udbygges, så der gennem aktiviteter skabes muligheder for, at børn og unge på Gl. Højgaard i højere og højere grad kan danne sig sunde relationer til børn, unge og voksne uden for Gl. Højgaard.

Gl. Højgaards daglige pædagogik, terapeutiske samtaler/terapi og vores interne skole skal sammen med vores aktive sundhedspolitik være med til at danne et grundlag for, at børnene kan udvikle sig til hele mennesker, der som voksne har forbedrede muligheder for at påvirke eget liv i positiv retning. Målet er, at barnet/den unge skal blive i stand til at tage gode og realistiske valg for sig selv. Det gælder både hvad angår uddannelse, arbejde og fritid.


Januar 2017
Værdigrundlagsudvalg: Anne Grethe, Anne Mette, Knud, Lise-Lotte

‘‘Elevarbejde i fedtsten.’’


Polaroid‘‘Vi lægger vægt på at have gode traditioner.’’


Polaroid 2


 

Det social-pædagogiske opholdssted Gl. Højgaard - Gl. Nyborgvej 53 - 5772 Kværndrup - Tlf. 6227 2159 - CVR: 11778372 - Email:        Gl. Højgaard på Facebook

Gl. Højgaard lukker ned pr 1.1.21.
 
Det er dog muligt at træffe os på Glh på tlf. 62 27 21 59 frem til den 31.3.21.