BEMÆRK: Gl. Højgaard lukker ned pr 1.1.21. Det er dog muligt at træffe os på Glh på tlf. 62 27 21 59 frem til den 31.3.21.

 

Til sagsbehandleren


Gl. Højgaard er en gammel firlænget gård i Trunderup på Midtfyn. Den har siden 1987 været indrettet og fungeret som opholds- og behandlingssted for større børn og unge, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hjemme.

Gl. Højgaard ligger ude på landet i grønne omgivelser. Der er god plads omkring os med store grønne plæner, legeredskaber, boldbane, crossbane mm.

Vi gør hvad vi kan for at den gode stemning møder jer, når I træder ind af døren. Det betyder at Gl. Højgaard skal være et sted, hvor både børn, unge og voksne kan føle sig godt tilpas.

Vi gør meget ud af samarbejdet med de anbringende myndigheder ikke kun under en anbringelse, men i høj grad i tiden op til. Vi forbereder os grundigt, når vi får en henvendelse, så vi har størst mulig chance for, at den efterfølgende anbringelse skal blive en succes.

Læs nærmere i vores værdigrundlag.

Der udarbejdes behandlingsplan for det enkelte barn.

Se også terapi og behandling.

Alle ansatte får fælles supervision minimum hver anden uge, ligesom der er fast supervision i forbindelse med vanskelige opgaver.

Vores personale har et højt fagligt niveau både hvad angår den interne pædagogiske behandling og undervisningen. Desuden samarbejder man i høj grad med eksterne fagpersoner.
Samarbejdet skal lette og fremme inklusionen af eleverne i den danske folkeskole, når det er tiden.
Vi har desuden samarbejde på flere planer med vores netværk af andre opholdssteder i Fåborg-Midtfyn Kommune.
‘‘Fællesskab opmuntrer og forpligter alle til at tage hensyn til hinanden.’’


Polaroid‘‘Strandfund.’’


Polaroid 2


 

Det social-pædagogiske opholdssted Gl. Højgaard - Gl. Nyborgvej 53 - 5772 Kværndrup - Tlf. 6227 2159 - CVR: 11778372 - Email:        Gl. Højgaard på Facebook

Gl. Højgaard lukker ned pr 1.1.21.
 
Det er dog muligt at træffe os på Glh på tlf. 62 27 21 59 frem til den 31.3.21.