BEMÆRK: Gl. Højgaard lukker ned pr 1.1.21. Det er dog muligt at træffe os på Glh på tlf. 62 27 21 59 frem til den 31.3.21.

 

Terapi og behandling


Omdrejningspunktet i alle aktiviteter er barnets trivsel og udvikling.


Faglige tilgange:

Alle medarbejdere modtager jævnlig supervision indenfor den neuropædagogiske tilgang. Her er fokus på medarbejdernes relationskompetencer. Der rustes til maximalt at bevare den anerkendende holdning, som er grundlaget for forandring. Målet er først at afdække barnets specifikke, funktionelle vanskeligheder og dernæst at iværksætte en behandlingsplan.

Der lægges en individuel plan/behandlingsplan, der tager udgangspunkt i, hvor det pågældende barn befinder sig kognitivt, socialt og følelsesmæssigt.
Med denne plan trænes de funktioner, som vil hjælpe barnet til at klare og begå sig mere hensigtsmæssigt.Metoder


Terapi og terapeutiske samtaler

Ud fra vurderingerne af barnet og de lagte behandlingsplaner planlægges den terapeutisk tilgang, der danner grundlag for samtaler og behandling.
Vores terapeutiske samtaler er baseret på den neuropædagogiske tilgang.


Gruppeterapi og familieterapi

Når det er muligt inddrages flere børn eller unge i samtaleforløb. Dette ligger meget tæt op ad de socialpædagogiske indsatser, der foregår løbende.

Familiesamarbejde investerer vi fortsat resurser i at videreudvikle. Uanset om man arbejder hen i mod en hjemgivelse eller udflytning i egen bolig, så er det vigtigt, at der er et godt og afklaret forhold til familien, hvilket også er med til at gøre anbringelsestiden kortere for adskillige børn og unge.Se mere:
www.birthejuul.dk


‘‘Gl. Højgaard er et sted, hvor både børn, unge og voksne kan føle sig godt tilpas.’’


Polaroid‘‘Lille læsestund i solen.’’


Polaroid 2


 

Det social-pædagogiske opholdssted Gl. Højgaard - Gl. Nyborgvej 53 - 5772 Kværndrup - Tlf. 6227 2159 - CVR: 11778372 - Email:        Gl. Højgaard på Facebook

Gl. Højgaard lukker ned pr 1.1.21.
 
Det er dog muligt at træffe os på Glh på tlf. 62 27 21 59 frem til den 31.3.21.