BEMÆRK: Gl. Højgaard lukker ned pr 1.1.21. Det er dog muligt at træffe os på Glh på tlf. 62 27 21 59 frem til den 31.3.21.

 

Efterværn


Udslusning og efterværn


På Gl. Højgaard er der mulighed for udslusning i vores unge-anneks, hvor der er plads til tre unge.

Her er husreglerne lempeligere end på resten af gården. Den unge er selv med i planlægningen af dagligdagen. Der holdes møder med den unge, og der indgås “ungdomsaftaler”, hvor fokuspunkter, der skal følges op på, nedskrives.
I annekset er der tre værelser og et fællesområde til hygge. Desuden er der køkken, så de unge efterhånden kan blive mere og mere selvhjulpne i forhold til madlavning, indkøb mv.

I forbindelse med påbegyndt udslusning holdes der møde med den unge, UU-vejlederen, forældre og Gl. Højgaard.
Der planlægges, hvilken uddannelse/STU, praktik, arbejde eller lignende den unge skal begynde på, samt hvilken støtte der i øvrigt er brug for.

Når den unge skal til at flytte fra fra Gl. Højgaard, planlægges den videre udslusning i forhold til hvor meget støtte, der fortsat er brug for og hvordan.
Det aftales i hvilken grad og hvordan, Gl. Højgaard fortsat er en del af forløbet.‘‘Fællesskab opmuntrer og forpligter alle til at tage hensyn til hinanden.’’


Polaroid‘‘Motion, frisk luft og lys til øjnene.’’


Polaroid 2


 

Det social-pædagogiske opholdssted Gl. Højgaard - Gl. Nyborgvej 53 - 5772 Kværndrup - Tlf. 6227 2159 - CVR: 11778372 - Email:        Gl. Højgaard på Facebook

Gl. Højgaard lukker ned pr 1.1.21.
 
Det er dog muligt at træffe os på Glh på tlf. 62 27 21 59 frem til den 31.3.21.