Vi har ledige pladser i skolen, dreng eller pige 6 - 18(23) år. Vi har 2 ledige pladser i døgntilbuddet 6 - 18(23) år. Kontakt os for at høre nærmere.

 

Annekset


Når den unge har boet her i en periode, er der mulighed for at flytte ind i vores anneks, hvor der er plads til tre unge. Her er husreglerne lempeligere, og dermed er ansvaret også større end på resten af gården. Den unge er selv med i planlægningen af dagligdagen. Der laves en kontrakt med den unge, som synliggør forventningerne og danner grundlag for denne del af opholdet på Gl. Højgaard. I Annekset er der en stue til fælles hygge og desuden et køkken, så de unge efterhånden kan blive mere og mere selvhjulpne i forhold til madlavning og indkøb mv.Ansvarsområder


Den unge er selv med til at indrette og holde sit værelse.
Derudover har alle en maddag, hvor den unge, alt efter behov, får hjælp til at lave mad.
De unge hjælper selv med at holde Annekset pænt og rent. Alle har et ansvarsområde.
Vasketøjet og rengøring af værelset står de unge selv for, hvis de kan.
Hvis de unge selv ønsker det og har mulighed for det, hjælper vi med at finde et fritidsarbejde.Sport og fritidsaktiviteter


Som på Gården opfordrer vi også i Annekset de unge til at dyrke sport eller andre fritidsaktiviteter.

‘‘Motion, frisk luft og lys til øjnene.’’


Polaroid‘‘Elevarbejde i fedtsten.’’


Polaroid 2


 

Det social-pædagogiske opholdssted Gl. Højgaard - Gl. Nyborgvej 53 - 5772 Kværndrup - Tlf. 6227 2159 - CVR: 11778372 - Email:        Gl. Højgaard på Facebook